Ciechocinek

W sercu Niziny Ciechocińskiej, na lewym brzegu Wisły, między Toruniem a Włocławkiem, ok. 40 m n.p.m., leży jedno z największych polskich uzdrowisk. Już od dawna Ciechocinek przyciąga kuracjuszy i wczasowiczów ze względu na swoje walory lecznicze, a także z powodu malowniczego położenia w centralnej Polsce. Uzdrowisko kusi znanymi tężniami, zielenią, licznymi parkami oraz szeregiem przytulnych kawiarenek.  Ciechocinek uznany jest za „Perłę Uzdrowisk Polskich”.

Ciechocinek charakteryzuje bardzo korzystny dla funkcji leczniczo-wypoczynkowej klimat. Jego istotne elementy to o wysoka średnia temperatura roczna, stosunkowo duża liczba słonecznych dni, niewielkie opady, niezbyt silne wiaty oraz mała wilgotność powietrza. Klimat Ciechocinka można określić jako klimat nizinny, łagodnie odczuwany przez organizm człowieka. Tak więc Ciechocinek posiada idealne warunki klimatyczne, które spełniają wymogi stawiane miejscowościom uzdrowiskowym.

Kudowa Zdrój

Malownicze krajobrazy, liczne źródła wód mineralnych, bogactwo kształtów gór, dolin i form skalnych – zaliczanych do rzadkich osobliwości w Europie – to efekt skomplikowanych i długotrwałych procesów geologicznych które uformowały dzisiejszy obraz Ziemi Kłodzkiej czyniąc z niej jeden z najpiękniejszych regionów turystyczno – uzdrowiskowych w Polsce. Właściwości lecznicze wód mineralnych określiły profil leczenia w każdym z czterech znanych uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej: Kudowy, Dusznik, Polanicy i Lądka Zdroju. Kudowa Zdrój zyskała sobie miano pierwszego uzdrowiska sercowego na wschodzie.

Surowcem leczniczym Kudowy jest 8 źródeł wód mineralnych, określanych jako szczawy wodorowo-węglanowo-sodowo-wapniowe, arsenowe, żelaziste, powszechnie docenianych w balneologii i kuracji uzdrowiskowej. Większa część istniejących źródeł usytuowana jest na terenie centralnie zlokalizowanego, zabytkowego Parku Zdrojowego z zespołami rzadko spotykanej roślinności, pięknymi terenami spacerowymi, pijalnią wód mineralnych i pawilonami zabiegowymi. Kudowa Zdrój charakteryzuje się specyficznym klimatem który zawdzięczany jest położeniu miasta w szerokiej kotlinie górskiej, otwartej ku południowi oraz ochronnej roli otaczających ją masywów górskich przed oddziaływaniem wschodnich i północnych wiatrów. Dzięki chłodniejszemu latu i cieplejszej zimie Kudowa doskonale nadaje się do prowadzenia kuracji całorocznej. W krajobrazie Kudowy dominuje zieleń i lasy które stanowią 45% ogólnej powierzchni gminy. Zdecydowana większość tego obszaru z uwagi na wybitne walory przyrodnicze występujących tu form rzeźby skalnej, naturalnych zbiorowisk leśnych, oraz gatunków fauny, objęta jest szczególną ochroną w ramach utworzonego, Parku Narodowego Gór Stołowych.