Kudowa Zdrój

Malownicze krajobrazy, liczne źródła wód mineralnych, bogactwo kształtów gór, dolin i form skalnych – zaliczanych do rzadkich osobliwości w Europie – to efekt skomplikowanych i długotrwałych procesów geologicznych które uformowały dzisiejszy obraz Ziemi Kłodzkiej czyniąc z niej jeden z najpiękniejszych regionów turystyczno – uzdrowiskowych w Polsce. Właściwości lecznicze wód mineralnych określiły profil leczenia w każdym z czterech znanych uzdrowisk Ziemi Kłodzkiej: Kudowy, Dusznik, Polanicy i Lądka Zdroju. Kudowa Zdrój zyskała sobie miano pierwszego uzdrowiska sercowego na wschodzie.

Surowcem leczniczym Kudowy jest 8 źródeł wód mineralnych, określanych jako szczawy wodorowo-węglanowo-sodowo-wapniowe, arsenowe, żelaziste, powszechnie docenianych w balneologii i kuracji uzdrowiskowej. Większa część istniejących źródeł usytuowana jest na terenie centralnie zlokalizowanego, zabytkowego Parku Zdrojowego z zespołami rzadko spotykanej roślinności, pięknymi terenami spacerowymi, pijalnią wód mineralnych i pawilonami zabiegowymi. Kudowa Zdrój charakteryzuje się specyficznym klimatem który zawdzięczany jest położeniu miasta w szerokiej kotlinie górskiej, otwartej ku południowi oraz ochronnej roli otaczających ją masywów górskich przed oddziaływaniem wschodnich i północnych wiatrów. Dzięki chłodniejszemu latu i cieplejszej zimie Kudowa doskonale nadaje się do prowadzenia kuracji całorocznej. W krajobrazie Kudowy dominuje zieleń i lasy które stanowią 45% ogólnej powierzchni gminy. Zdecydowana większość tego obszaru z uwagi na wybitne walory przyrodnicze występujących tu form rzeźby skalnej, naturalnych zbiorowisk leśnych, oraz gatunków fauny, objęta jest szczególną ochroną w ramach utworzonego, Parku Narodowego Gór Stołowych.